Papildomas kelionės draudimas

Perkantys kelionių draudimo polisą bei norintys maksimaliai apsaugoti save kelionės metu gali pasirinkti papildomas kelionių draudimo paslaugas:

Sužinokte mažiausias KELIONĖS Draudimo kainas

  • sporto veiklos ir inventoriaus draudimas - šis draudimas yra skirtas atlyginti finansinius nuostolius, susijusius su išsinuomoto sporto inventoriaus vagyste bei liga ar trauma, kai apdraustasis negali užsiimti sportine veikla.
  • turto (nuolatinės gyvenamosios vietos, joje esančių daiktų bei su jos eksploatacija susijusios civilinės atsakomybės) draudimas išvykus į kelionę - šis draudimas yra skirtas atlyginti žalą, kuri apdraustojo gyvenamajai vietai bei joje esančiam turtui atsirado dėl gaisro, audros, trečiųjų asmenų tyčinės veiklos, vagystės ar kitų draudimo taisyklėse nurodytų įvykių. Taip pat atlyginami su šio turto naudojimu susiję trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.
  • paso ir kelionės bilietų draudimas - šis draudimas yra skirtas atlyginti apdraustojo finansinius nuostolius, susijusius su naujo paso ar kelionės bilietų įsigijimu.
  • ekskursijų draudimas - šis draudimas yra skirtas atlyginti tiesioginius finansinius nuostolius, kai apdraustasis dėl ligos negali dalyvauti iš anksto užsisakytoje ir Lietuvoje apmokėtoje ekskursijoje.
  • asmeninių pinigų draudimas - šis draudimas yra skirtas atlyginti nuostolius dėl pinigų, laikomų viešbučio ar kitos gyvenamosios vietos kelionės metu seife ar panašioje rakinamoje vietoje, netekimo dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų.
  • naminių gyvūnų priežiūros draudimas - šis draudimas yra skirtas atlyginti finansinius nuostolius už naminių gyvūnų priežiūrą prieglaudoje, kai apdraustasis dėl gydymo stacionare vėluoja grįžti iš kelionės.

Papildomas kelionės draudimo paslaugas siūlo