Namų turto draudimas

Namų turto draudimas atlygina apdraustam kilnojamam turtui (baldams, įrangai, buitinei technikai ir .t.t) padarytus nuostolius, kurie atsirado dėl:

  • gaisro, sprogimo ar dūmų poveikio;
  • vandentiekio, šilumos tinklų ar kanalizacijos avarijos arba užpylimo;
  • audros, krušos ar kitų gamtinių jėgų;
  • trečiųjų asmenų nusikalstamos veiklos (vagystės, vandalizmo).

Konkretus apdraustų rizikų sąrašas yra kiekvienos draudimo kompanijos draudimo taisyklėse.

Namų turto draudimo paslaugas siūlo

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka dažniausiai sudaro apie 0,3% draudimo sumos. Ji priklauso nuo pasirinktų apdraustų rizikų (jei draudžiate tik nuo gaisro - už draudimą mokėsite mažiau) bei kitų faktorių.

Draudimo išmoka

Namų turto draudimo suma dažniausiai yra nustatoma pagal apdraustų daiktų įsigijimo kainą arba pagal būsto plotą. Skirtingos draudimo kompanijos turi skirtingas draudimo sumos nustatymo metodikas.

Pagal namų turto draudimo polisą dažniausiai yra atlyginami ir plėšimo metu prarasti su savimi turėti daiktai.

Kai namų turtas yra apdraustas atkuriamąja verte, draudimo išmoka yra lygi naujų daiktų įsigijimo kainai. Tokiu atveju nusidėvėjimas nėra skaičiuojamas.

Kai kurios draudimo kompanijos siūlo namų turto draudimą likutine verte. Šis draudimas yra pigesnis negu draudimas atkuriamąja verte, tačiau atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo išmoka būtų apskaičiuota įvertinus daiktų nusidėvėjimą.

Sužinokite, kodėl verta draustis draudimo brokerio pagalba arba tiesiog kreipkitės dėl draudimo dabar.