Papildoma gyvybės draudimo apsauga - draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – tai draudimo paslauga, kai apdraudžiamas Jūsų kūnas nuo dėl nelaimingo atsitikimo patirtų įvairių traumų.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra nebrangi papildoma draudimo apsauga, o finansinė parama atsitikus nelaimei tikrai pravers.

Paprastai žmonės negalvoja, kad gali kas nors atsitikti – tarsi tai atsitinka tik kitiems, ne mums. Įsivaizduokite kaip pasikeistų Jūsų gyvenimas susilaužius koją neatsargiai lipant laiptais ar paslydus ant apledėjusio šaligatvio. Kiek reiktų pinigų tinkamam gydymui, kas Jus prižiūrėtų, kaip tai atsilieptų Jūsų darbui ir Jūsų šeimai? Tokiu atveju draudimas nuo nelaimingų atsitikimų padėtų lengviau išgyventi šią nesėkmę.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra papildoma gyvybės draudimo paslauga, o tai reiškia, kad Jūsų gyvybės draudimo sukaupta suma lieka nepaliesta.

Kreipkitės dėl Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir:

Apsidrausite geriausiomis sąlygomis

Turėsite plačiausią pasirinkimą

Jokių neaiškumų

Visoje Lietuvoje

Visa tai nemokama

Skambinkite

Telefonas8-616-16000

arba

Kreiptis internetu

Draudimo įmoka

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmoka priklauso nuo apdraudžiamų traumų sąrašo ir jų sunkumo.

 • Stambių traumų draudimas kainuoja pigiau, nes pačių traumų yra mažiau ir jos atsitinka rečiau, o už smulkias traumas draudimo išmokos neišmokamos.
 • Smulkių ir vidutinių traumų draudimas kainuoja brangiau, nes jų yra žymiai daugiau ir nelaimingi atsitikimai įvyksta dažniau.
 • Draudimo įmoka taip pat priklausys nuo to, kokiai sumai apsidrausite bei nuo Jūsų laisvalaikio ir darbo rizikingumo.

Draudimo išmoka

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmoka priklauso nuo traumų sunkumo – detalus traumų ir išmokų sąrašas pateikiamas kartu su draudimo sutartimi. Traumų išmokos pateikiamos procentais nuo draudimo sumos, t.y. jei apsidraudėte 20 000 lt. sumai, tada rankos kaulo lūžio atveju (dažniausiai nuo 1 iki 10%) galima išmoka bus nuo 200 iki 2000 lt.

Traumos

Traumų sunkumas skirstomas į stambias, smulkias ir vidutines traumas.

Stambios traumos dėl nelaimingo atsitikimo:

 • pirštų, plaštakų, rankų netekimas,
 • pėdų, kojų netekimas,
 • kvėpavimų organų nepakankamumas,
 • balso praradimas,
 • apkurtimas,
 • aklumas,
 • širdies ir kraujagyslių nepakankamumas,
 • virškinimo, šlapimo, lytinės, nervų sistemos sužalojimai,
 • veido subjaurojimas ir kt.

Smulkios ir vidutinės traumos:

 • kaulų lūžiai ir išnarinimai,
 • regos, klausos, vidaus organų sužalojimai,
 • nudegimai, nušalimai,
 • dantų netekimas,
 • kitos traumos.

Detalų traumų sąrašą, draudimo galiojimo sąlygas(draudiminiai įvykiai), draudimų išmokas kiekvienai traumai galite sužinoti prieš apsidrausdami, o apsidraudę gausite išspausdintą variantą.

Kitos papildomos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų rūšys

Priklausomai nuo draudimo bendrovės, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų gali būti papildomai skaidomas į:

 • Draudimas nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo,
 • Draudimas nuo darbingumo praradimo,
 • Draudimas nuo gydymosi ligoninėje.

Draudimas nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo

Draudimas nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo – tai draudimo paslauga, kai apdraudžiama žmogaus gyvybė nuo mirtino nelaimingo atsitikimo.

Šia draudimo paslauga verta pasinaudoti žmonėms, kurie gyvena labiau rizikingą gyvenimą. Jei esate apsidraudę gyvybės draudimu ir papildomai apsidraudžiate nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo, tada atsikus mirtinam nelaimingam atsitikimui Jūsų artimieji gautų abi draudimo išmokas – gyvybės draudimo išmoką ir draudimo nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo išmoką.

Draudimas nuo darbingumo praradimo

Draudimas nuo darbingumo praradimo – tai draudimo paslauga, kai Jūs apdraudžiamas nuo darbingumo praradimo dėl nelaimingo atsitikimo.

Gali būti skirstomas į nuolatinį darbingumo praradimą arba į laikiną darbingumo praradimą, kai už kiekvieną nedarbo dieną gausite kompensaciją.

Darbingumo praradimas yra patvirtinamas gydytojo išduotu dokumentu, kad Jūs negalite normaliai dirbti savo ligšiolinėse pareigose.

Draudimas nuo nuolatinio darbingumo praradimo dar gali būti vadinamas draudimu nuo invalidumo. Šis draudimas suteikia Jums galimybę apsidrausti nuo stambių traumų sukelto nedarbingumo. Draudimo išmoka priklausys nuo procentinio darbingumo praradimo.

Draudimas nuo laikino darbingumo praradimo suteikia galimybę apsidrausti nuo dėl nelaimingo atsitikimo patirto nedarbingumo, t.y. mokama kompensacija už kiekvieną praleistą darbo dieną.

Draudimas nuo gydymosi ligoninėje

Draudimas nuo gydymosi ligoninėje – tai draudimo paslauga, kai Jums kompensuojama už praleistas dienas ligoninėje dėl nelaimingo atsikimo patirtos traumos.

Draudimo išmoka už kiekvieną dieną ar už visą laiką praleistą ligoninėje gali skirtis tarp draudimo bendrovių. Ligonpinigiai nurodomi draudimo sutartyje.

Sužinokite, kodėl verta draustis draudimo brokerio pagalba arba tiesiog kreipkitės dėl draudimo dabar.